EL-IT Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31a
01-918 Warszawa
tel.: (022) 896 80 30
email: biuro@elit.pl

 

 

 

  Niniejsza część serwisu zawiera wybrane relacje prasowe, jakie ukazały się w magazynach branżowych oraz innych pismach, a które były poświęcone firmie EL-IT oraz jej aparaturze.
 

 

 

 

 

 

Przegląd prasy: